Joanna Konczanin

face-joanna

Psycholog, jedna z kilku osób w Polsce posiadających najwyższe uprawnienia w coachingu -Coach Supervisor certyfikowana na standardach European Mentoring&Coaching Council.  Certyfikowany trener biznesu i trener NLP, Master Hypnotherapist, Master Time Line Therapy. Członek American Board of NLP, American Board of Hypnotherapy, British Association of Hypnotherapy, Time Line Therapy Association.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi szkolenia biznesowe oraz towarzyszy w rozwoju klientom indywidualnym dzieląc się swoją energią i radością życia. W jej szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy PricewaterhouseCoopers, KGHM, Poczty Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK, Rafinerii Gdańskiej, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Prowadziła gościnie wykłady dla studentów warszawskich uczelni: Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Szkoły Głównej Handlowej oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Jest autorką projektów dla kobiet: Przestrzeń Kobiecych Inspiracji, Kobieca Strona Sukcesu, Energia Kobiecości, High Quality Woman, współorganizatorką cyklu Kobiece Spotkania Biznesowe. Była partnerem merytorycznym cyklu szkoleniowego Kobiecy Sukces w Polityce pod patronatem minister Ilony Antoniszyn-Klik współorganizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Aktywność Kobiet. Występuje na kobiecych konferencjach, m.in. Skrzydła Sukcesu, Dolnośląskie Forum Kobiet, Aktywność Kobiet.

Stale szlifuje swoje umiejętności uczestnicząc w międzynarodowych treningach. Szkoliła się u takich ekspertów jak Robert Cialdini, Jack Canfield, Richard Bandler, John La Valle, Robert Dilts, Richard Bolstad, Kevin Hogan, Joe Vitale oraz jako jedna z pierwszych Polek u Anthony Robbinsa, najsłynniejszego amerykańskego trenera motywacyjnego. Wykorzystując nowoczesne techniki psychologiczne wspiera w rozwoju osobistym klientów indywidualnych jako coach w zakresie osiągania celów życiowych i rozwijania osobistych zasobów. Stale współpracuje           z   mediami  –   jej   eksperckie   wypowiedzi   pojawiają     się     m.in.w Telewizji Polskiej, TVN, Radiu WaWa, TokFM, Antyradiu, Radiu Kolor, dziennikach ogólnopolskich i prasie kobiecej.