GŁĘBOKA ASERTYWNOŚĆ-JAK BYĆ ASERTYWNĄ WOBEC INNYCH I SAMEJ SIEBIE/WROCŁAW

GŁĘBOKA ASERTYWNOŚĆ-JAK BYĆ ASERTYWNĄ WOBEC INNYCH I SAMEJ SIEBIE/WROCŁAW

Termin: 17 - 18 listopada 2018
Cena: 1600 zł
Miejsce: WROCŁAW